Adresa ordinace
Moravská 2733, Uherský Brod
Kontaktní telefon
(+420) 737 717 602
Elektronická pošta
info@fyzio-ub.cz
Pracovní doba
DNES: 7:30 - 15:00
Úvod > Individuální fyzioterapie
Individuální fyzioterapie

Fyzioterapie je obor, zabývající se diagnostikou, terapií a prevencí poruch hybného systému. Cílem je obnova správných pohybových stereotypů člověka a jeho návrat k bezbolestnému a plnohodnotnému pohybu. Fyzioterapie spočívá v důkladném vyšetření pohybového aparátu kineziologickým rozborem, a dále návrhu léčebného plánu. Aplikací technik manuální medicíny a kinezioterapie lze zapracovat na úpravě řízení pohybové činnosti tak, aby Váš pohybový systém fungoval optimálně. Důležitou součástí terapie je instruktáž k samostatnému cvičení, podmiňující efekt terapie. Náhled na pohybový aparát by měl být komplexní, jelikož příčina Vašich bolestí nemusí být přímo v místech bolestí, ale díky svalovému řetězení může pocházet z oblasti zdánlivě nesouvisející s daným problémem.

V rámci fyzioterapie jsou využity následující techniky a postupy:

- Komplexní kineziologický rozbor

Před zahájením cílené terapie je potřeba komplexně vyšetřit Váš pohybový aparát. Součástí vyšetření je odebrání anamnézy s cílem objasnit charakter aktuálních obtíží, případně bereme v potaz faktory, které se na jejich vzniku či udržování mohou podílet. Často i drobné odchylky nebo dysfunkce, které zdánlivě nesouvisí s akutními obtížemi, mohou tyto obtíže zapříčinit. Následuje systematické vyšetření pohybového aparátu a pomocí speciálního testování se stanoví diagnóza pro terapii a následně plán terapie.

- Vyšetření systémem podoskop

Podoskop je přístroj pro diagnostiku ortopedických vad nohou. Když se chodidla dotknou speciálně osvětleného akrylátového povrchu přístroje, vzniká tlakový snímek. Na základě tlakového snímku můžeme posoudit stav statiky i dynamiky nohou. Lze zde hodnotit zátěž různých partií chodidla, postavení patních kostí i jednotlivých částí chodidla vůči sobě, lze odhalit vady drobných kloubů nohy nebo vady v osách hlezenních kloubů.

- Techniky měkkých tkání, PIR

TECHNIKY MĚKKÝCH TKÁNÍ
Častou příčinou rozvoje dysfunkcí a bolestí jsou poruchy v oblasti měkkých tkání, jako je kůže, podkoží, svaly, šlachy, fascie atd. Díky řetězení v oblasti těchto tkání se můžou poruchy projevit i v místě vzdáleném. Manuálním ošetřením měkkých tkání lze eliminovat poruchy těchto struktur, a umožňuje jim plně vykonávat svou funkci v rámci jednotlivých pohybových vzorů, ale i pohybových činností komplexních.

PIR (POSTIZOMETRICKÁ RELAXACE)
Postizometrická relaxace je technika relaxační, jejímž cílem je ovlivnit kontraktilní komponenty svalstva. Využívá se k ovlivnění svalů zkrácených, hypertonických nebo přetížených. Právě takto zvýšené napětí může být následkem řady patologických stavů. Účelem PIR je dosáhnout optimálního svalového napětí.

- Mobilizace kloubů a páteře

Na úrovni kloubu je nejčastější poruchou kloubní blokáda. Dochází k omezení hybnosti v kloubu, doprovázené patologickým napětím okolního svalstva a bolestí. Mobilizací dojde k šetrnému odstranění blokády, obnovení joint play a návratu plného rozsahu pohybu.

- Míčková facilitace, nespecifické mobilizace

MÍČKOVÁ FACILITACE
Jedná se o metodu, která podporuje léčbu alergických, respiračních a ortopedických onemocnění, urychluje léčbu u poúrazových stavů, ovlivňuje vadné držení těla a skoliózy. Jde o masáž molitanovými míčky, která se provádí na přesně vymezených drahách hrudníku, zad a obličeje. Dochází k prokrvení tkání, k tlaku na akupresurní body a tím pádem reflexní cestou k aktivaci orgánů podílejících se na dýchání.

NESPECIFICKÉ MOBILIZACE
Nespecifické mobilizace jsou technikou mobilizací kloubů, která využívá pěnových míčků o různé velikosti.

- Kinezioterapie, aktivace HSSP

Jedná se o individuální pohybovou terapii. S využitím speciálních technik a metod, které jsou založeny na precizním řízení pohybu a na neurofyziologickém podkladu, dochází k obnovení, úpravě a fixaci fyziologických pohybových stereotypů. Tím je zajištěna optimální funkce Vašeho pohybového aparátu.

Využity jsou zde:
- Senzomotorická stimulace
- Aktivace hlubokého stabilizačního systému páteře a pánevního dna
- Brügger koncept
- Aktivní centrace kloubů končetin a páteře
- Cvičení s pružným tahem – therabandem
- Cvičení na velkém míči
- Cvičení s overballem atd.

- Senzomotorická stimulace (bosu, overball, gymball a další balanční pomůcky)

Jedná se o metodu založenou na neurofyziologickém podkladě. Využívá plasticitu nervového systému. Při poruše pohybového vzorce lze tento senzoricky stimulovat a tím jeho poruchu léčit a funkci obnovovat. Senzomotorické cvičení pomocí správné svalové aktivity napomáhá k odstranění svalové nerovnováhy, rozbití špatných pohybových stereotypů a přeučení na jejich optimální provedení. Využívá se různých druhů balančních podložek.

- SM-Systém (Spirální stabilizace páteře)

Cvičení se skládá ze sestavy cviků dle MUDr. Richarda Smíška, které napomáhají správně aktivovat spirální svalové řetězce, umožňují tím protahování páteře vzhůru a zajistí tak ploténkám mezi obratli dostatečný prostor pro léčbu a regeneraci. Vlivem špatných návyků máme spirální svalové zřetězení ochablé a zároveň velmi přetěžované vertikální svalové zřetězení, kdy dochází k útlaku obratlů a k namáhání meziobratlových plotének. SM-Systém je využíván při bolestech páteře, u akutních výhřezů plotének, u skolióz, také jako prevence i léčba při problémech v oblasti velkých kloubů.

- Cvičení s využitím systému Flowin

Jedná se o moderní systém cvičení, který je založený na přirozených a plynulých pohybech, bez zatížení kloubů, vykonávaných na skluzné tréninkové ploše. Využívá se pouze hmotnosti těla, která při cvičení působí jako přirozený odpor. Intenzita zátěže odpovídá hmotnosti těla a tlaku, který je vyvíjen během cvičení.

- Kineziotaping

Pro podporu účinku fyzioterapie se využívá lepení speciální pásky na kůži. Aplikací elastické prodyšné pásky lze ovlivnit funkci svalů, kloubů, lymfatického systému, CNS. Způsob nalepení je závislý na požadovaném účinku. Efekt pásek lze využívat po dobu několika dnů, jak při běžných denních aktivitách, tak při sportu.

- Posturální korekce, škola zad

Škola zad je preventivní program, který poukazuje na správné držení těla a vhodné pohybové návyky s cílem eliminovat polohy a pohyby, které obtíže vyvolávají. Jde o soubor informací a praktických cvičení vedoucích k prevenci, ochraně a zlepšení stavu tělesné schránky a duševního zdraví. Ve škole zad se můžete dozvědět jak si uspořádat pracovní, ale i domácí, prostředí, jak si ulevit při dlouhé jízdě autem, proč je důležité správně nosit břemena, že stres je taktéž viníkem, že každodenní cvičení je nutností, a mnoho dalšího.

- Fyzikální terapie

Fyzikální terapie je součást fyzioterapie, která využívá různé formy fyzikálních energií k léčbě a prevenci poruch pohybového systému. Spektrum účinků fyzikální terapie je rozsáhlé, od analgetických přes antiedematózní, trofotropní, myostimulační až po účinky myorelaxační.

Zde je využíván kombinovaný přístroj nejvyspělejší technologie v oboru, přístroj firmy BTL s 2-kanálovou elektroterapií s rozšířenými proudy, ultrazvukem a laserem.

- Autoterapie

Pro efekt a trvalé výsledky bez recidivy obtíží je potřeba souhra intenzivní práce s pohybovým aparátem při terapii a Vaše aktivní účast na cviční v domácím či pracovním prostředí.

- Terapie spoušťových bodů

Spoušťové body jsou jednou z nejčastějších příčin bolesti pohybového systému. Nachází se ve svalech a mají velký potenciál vyvolávat bolest či jiné dysfunkce do míst vzdálených, zdánlivě nesouvisejících s jejich lokalizací. K terapii spoušťových bodů lze využít cílený tlak, PIR, AGR atd.

- DNS

DNS je dynamická neuromuskularni stabilizace, že jde o diagnosticko-léčebný přístup, založený na principech vývojové kineziologie. DNS terapeutické postupy jsou založeny na principech cvičení ve vývojových řadách dle psychmotorického vývoje dítěte přibližně do 1,5 roku života. Vrátíme se zpět do dětského věku a naučíme se správně dýchat, přetáčet z lehu, opírat se o ruce a nohy, sedět, vstávat atd.
DNS slouží ke správnému a efektivnímu zapojení hlubokého stabilizačního systému páteře, k posílení vnitřních svalů trupu, což vede k lepší stabilitě trupu, a k centraci kloubů. To vede k optimálnímu zatížení pohybového aparátu, ekonomické práci svalů a k úpravě vzniklých patologií.
Cílem cvičení je prevence vzniku bolestí zad a kloubů, prevence jednostranného zatížení, zlepšení dechového stereotypu, zlepšení svalové aktivity a kloubní mobility.

Fyzioterapie se odvíjí od diagnóz stanovených lékaři nebo na podkladě mnou provedeného vyšetření.

Můžeme spolu řešit:

- Neurologické diagnózy (bolesti v oblasti krční, hrudní i bederní páteře, bolesti hlavy, migrény, vertigo, tinnitus, výhřez meziobratlové ploténky, kořenové syndromy, brnění v oblasti končetin, RS, Parkinsonovu chorobu, CMP, obrnu lícního nervu či jiné parézy, syndrom karpálního tunelu, atd.)

- Ortopedické diagnózy (totální endoprotézy kloubů, artroskopické či jiné operace kloubů, patní ostruhy, zmrzlé rameno, impingement syndrom, hallux valgus, propadlou klenbu nohy, vadné držení těla, skoliózy, atd.)

- Degenerativní onemocnění páteře a kloubů (artrózu, Mb. Bechtěrev, degeneraci meziobratlových disků, zúžený páteřní kanál, atd.)

- Entezopatie (tenisový loket, golfový loket, atd.)

- Poúrazové a pooperační stavy

- Ošetření jizev

Kontakty
Mgr. Iveta Světinská
Moravská 2733
688 01 Uherský Brod
Kontaktní telefon
+420 737 717 602
Pondělí
7:30 - 15:00 | 17:00 - 20:00
Úterý
7:30 - 15:00
Středa
7:30 - 15:00 | 17:00 - 20:00
Čtvrtek
7:30 - 15:00
Pátek
7:30 - 15:00
Sobota
ZAVŘENO
Neděle
ZAVŘENO